Tuspark East Zhongguancun Road, Saier Building, 100000 Beijing, China - China Telecom Americas