9 North Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing - China Telecom Americas