88 North Yanjiang Road, Dongjiang Wan, Dongjianghu Big Data Industrial Park, Zixing City, Hunan Province

Zixing, China Data Center

See on Map