50 South Dalong Section, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province - China Telecom Americas