288 Fuchun Road, Ganjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province - China Telecom Americas