210 Xianghua Rd, New Xiangzhou Information Building, 8th Floor, Zhuhai City, Guangdong Province

Zhuhai, China Data Center

See on Map