19 West Xinjiao Road, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province - China Telecom Americas