17/F Kerry Warehouse, 3 Shing Yiu St, Kwai Chung, Hong Kong - China Telecom Americas