17/F, Global Gateway (Hong Kong), 168 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, Hong Kong - China Telecom Americas