13 Jiaotong Road, 5th Floor Telecom Bureau, Xunyang District, Jiujiang City, Jiangxi Province - China Telecom Americas