1 Zhongshan West Road, Telecom Building, Huizhou City, Guangdong Province

Huizhou, China Data Center

See on Map