002 Yayun Road, Zhongwei Industrial Park, Ningxia Hui Autonomous Region

Ningxia, China Data Center

See on Map