Nanfangzhuang 1 Courtyard, Fengtai District, Beijing - China Telecom Americas