456-1 Gongye Rd, Li Ming Shang Quan, Gulou District, Fuzhou, Fujian Province

Fuzhou, China Data Center

See on Map