15 Tongji Zhong Road, Daxing District, Beijing, China - China Telecom Americas